Kvalité och miljö

Vi har tillsammans med andra fastighetsbolag medverkat i projektet EEnet under ledning av Region Östergötlands Energikontor och Länsstyrelsen.

Finansieringen kom bland annat från Energimyndigheten med medel från EU:s Regionala utvecklingsfond. Målet var att på sikta minska energiförbrukningen med 15 %. Under hösten 2017 genomfördes som ett led i detta en Energikartläggning av fastigheten Äpplet 8.

Prio AB är medlem i organisationen Fastighetsägarna där miljöfrågor är ett viktigt område. Vi använder organisationens egenkontrollsystem.

Vi genomför egenkontroller och har rutiner för bevakning av bl a myndighetskrav som hissbesiktningar, OVK-besiktningar och energideklarationer. Vi bevakar också brandfrågor, elfrågor och andra viktiga säkerhetsfrågor.

Vi har avtal med Securitas störningsjour.

OVK-besiktningar:

Äpplet 8 är genomförd och godkänd 6 april 2022. Nästa besiktning ska vara utförd senast 6 februari 2028.

Lokatten 3 är genomförd och godkänd 14 augusti 2023. Nästa besiktning ska vara utförd senast 10 april 2028.