Kvalité och miljö

Vi deltar tillsammans med andra fastighetsbolag i projektet EEnet under ledning av Region Östergötlands Energikontor och Länsstyrelsen.

Finansieringen kommer bland annat från Energimyndigheten med medel från EU:s Regionala utvecklingsfond. Målet är att på sikta minska energiförbrukningen med 15 %. Under hösten 2017 genomförs som ett led i detta en Energikartläggning av fastigheten Äpplet 8.

Prio AB är medlem i organisationen Fastighetsägarna där miljöfrågor är ett viktigt område.

Vi genomför egenkontroller och har rutiner för bevakning av bl a myndighetskrav som hissbesiktningar, OVK-besiktningar och energideklarationer. Vi bevakar också brandfrågor och andra viktiga säkerhetsfrågor.

Vi har avtal med Securitas störningsjour.

OVK-besiktningar:

Äpplet 8 är genomförd och godkänd 2 mars 2018. Nästa besiktning ska vara utförd senast 6 februari 2022.

Lokatten 3 är genomförd och godkänd 2 december 2014. Nästa besiktning ska vara utförd senast 10 juni 2020.