Kvalité och miljö

Kvalité och miljö

Vi deltar tillsammans med andra fastighetsbolag i projektet EEnet under ledning av Region Östergötlands Energikontor och Länsstyrelsen.

Finansieringen kommer bland annat från Energimyndigheten med medel från EU:s Regionala utvecklingsfond. Målet är att på sikta minska energiförbrukningen med 15 %. Under hösten 2017 genomförs som ett led i detta en Energikartläggning av fastigheten Äpplet 8.

Prio AB är medlem i organisationen Fastighetsägarna där miljöfrågor är ett viktigt område.

Vi genomför egenkontroller och har rutiner för bevakning av bl a myndighetskrav som hissbesiktningar, OVK-besiktningar och energideklarationer. Vi bevakar också brandfrågor och andra viktiga säkerhetsfrågor.

Vi har avtal med Securitas störningsjour.