S:t Olofsskolan renoveras, kan innebära viss störning med buller och transporter!

Kommunens bolag Norrevo meddelar att man startat renoveringen av S:t Olofsskolan. Man skriver bl a ”Periodvis kommer detta att ge en förhöjd bullernivå runt skolan. Tillfälligt blir det även fler transporter än vanligt genom området”. Vidare: ”På skolans baksida kommer de befintliga parkeringsplatserna att tas i anspråk för byggetablering”.

Renoveringen sägare man ska vara helt avslutad under sen höst 2021.

Gäller fastigheten:
Publicerat: 28 april, 2020